Projekty

„Dobrovolníci s přízvukem – pomáháme seniorům a budujeme občanskou společnost“: Projekt „Dobrovolníci s přízvukem – pomáháme seniorům a budujeme občanskou společnost“ navazoval na aktivity spolku AMIGA realizované v letech 2010 – 2015 („Zapojení dobrovolníků z řad migrantů do sociálních a volnočasových aktivit v Praze 2, I-IV“), které se zaměřovaly na podporu integrace migrantů dlouhodobě žijících v Praze skrze jejich dobrovolnickou činnost v domovech seniorů a jejich aktivní participaci na budování občanské společnosti. Během projektu se dobrovolníci z řad migrantů zapojili do aktivit v rámci Klubu Aktivního stáří a podílieli se na řadě komunitních akcí – např. RefuFEstu 2016 či Zažít Město jinak v Belgické ulici. Projekt byl představen na Praze 7 v rámci akce “Voice od foreigners” a na Platformě migrantů organizované Integračním centrem Praha.  Projekt byl podpořen v rámci „Programu podpory aktivit integrace cizinců na území hl. m. Prahy pro rok 2016“.

  MHMP

“Zapojení dobrovolníků z řad migrantů do sociálních a volnočasových aktivit v Praze 2 IV”: Tento návazný dlouhodobý projekt spolek realizuje od roku 2010 ve spolupráci s Centrem sociálních služeb Prahy 2 (CSSP2).  Spočívá ve vyhledávání dobrovolníků z řad migrantů dlouhodobě či trvale žijících v ČR a zprostředkování jejich zapojení do sociálních a volnočasových aktivit pro seniory a veřejnost na Praze 2. Hlavními činnostmi v rámci projektu jsou pravidelné a jednorázové kulturní, sportovní a vzdělávací aktivity pro občany Prahy 2 (především pro seniory – klienty CSSP2) realizované dobrovolníky z řad cizinců. Pravidelné činnosti dobrovolníků doplnily již fungující program v Klubu aktivního stáří: angličtina pro začátečníky, zdravotní cvičení na židlích s fyzioterapeutkou, jóga-dýchaní a jóga pro veřejnost do 65 let,  výtvarné a rukodělné dílny. V rámci jednorázových akcí dobrovolníci v prostorách KAS  připravovali kulturní večery a přednášky, přibližující běžný život v cizích zemích (např. Uzbekistán, Kazachstán, země Východní Asie a Jižní Ameriky). Specialisté z řad zahraničních profesionálů připravili v KAS a klubu “Veselý senior” semináře z oblasti zdraví, životosprávy a zdravotní kosmetiky. Dále proběhlo ještě společné multikulturní vaření a kosmetické poradenství. K dalším aktivitám patří síťovací setkání seniorů žijících na Praze 2 a terénní sociální služby.  Projekt je podpořený grantem MČ Praha 2.

Archiv projektů

“Zapojení dobrovolníků z řad migrantů do sociálních a volnočasových aktivit v Praze 2 I -III”: Tento návazný dlouhodobý projekt spolek realizuje od roku 2010 ve spolupráci s Centrem sociálních služeb Prahy 2 (CSSP2).  Spočívá ve vyhledávání dobrovolníků z řad migrantů dlouhodobě či trvale žijících v ČR a zprostředkování jejich zapojení do sociálních a volnočasových aktivit pro seniory a veřejnost na Praze 2. Hlavními činnostmi v rámci projektu jsou pravidelné a jednorázové kulturní, sportovní a vzdělávací aktivity pro občany Prahy 2 (především pro seniory – klienty CSSP2) realizované dobrovolníky z řad cizinců. Pravidelné činnosti dobrovolníků doplnily již fungující program v Klubu aktivního stáří: angličtina pro začátečníky, zdravotní cvičení na židlích s fyzioterapeutkou, jóga-dýchaní a jóga pro veřejnost do 65 let,  výtvarné a rukodělné dílny. V rámci jednorázových akcí dobrovolníci v prostorách KAS  připravovali kulturní večery a přednášky, přibližující běžný život v cizích zemích (např. Uzbekistán, Kazachstán, země Východní Asie a Jižní Ameriky). Specialisté z řad zahraničních profesionálů připravili v KAS a klubu “Veselý senior” semináře z oblasti zdraví, životosprávy a zdravotní kosmetiky. Dále proběhlo ještě společné multikulturní vaření a kosmetické poradenství. K dalším aktivitám patří síťovací setkání seniorů žijících na Praze 2 a terénní sociální služby.  Projekt je podpořený grantem MČ Praha 2.
Mezinárodní projekt “JOBNET – Active citizens combating youth unemployment” – podpořen grantem Evropské komise, program EACEA Europe for Citizens (AMIGA – partner za ČR) Mezinárodní projekt “PRONET – Youth led social project development“ – podpořen grantem Evropské komise, program Erasmus+, KA1 (AMIGA – realizátor projektu)