(Česky) projekt ProNet

10390288_1025119627505544_6805396052603610488_n (2) ProNet je multidisciplinární dlouhodobý projektový ikubátor pro skupinu mladých lidí pocházejících z 8 různých zemí zaměřený na rozvoj sociálních projektů s cílem ovlivnit život na lokální úrovni v zemích původu. ProNet vytváří síť mladých leaderů a dává projektovým týmům praktické nástroje zaměřené na konkrétní potřeby mládežnických projektů skrze neforlmální workshopy, kulaté stoly, panelové diskuze s experty a studijní návštěvy. Tento projekt trvá jeden rok a je tvořen třemi vícedenními semináři podporujícími skupiny v rozvoji vlastních projektů a cílí na jejich implementaci po návratu do domovského prostředí. Každý seminář se zaměřuje na důležité prvky projektového plánování s cílem na rozvoj skupiny, udržitelnost, stabilitu a autonomii projektu. Výsledkem ProNet bude síť 8 projektových týmů, které budou implementovat dlouhodobé sociální projekty a vytvoření základny pro další mezinárodní inkubátory sociálních projektů.

První seminář – Česká republika V rámci prvního semináře se všech 8 týmů poprvé setkalo. Během 4 dnů měli možnost se nejen vzájemně seznámit, ale probíhala i řada aktivit. Základem bylo představení vlastních organizací a projektů, které jednotlivé týmy chtějí během projektu profesionalizovat. První den byl v duchu seznamovacích aktivit. Druhý den se již představovaly jednotlivé projekty a jejich nosné myšlenky, které byly v rámci třetího a čtvrtého dne transformovány do akčních plánů, na kterých jednotlivé týmy pracovaly až do druhého semináře. Více fotografií zde.

Druhý seminář – Rumunsko V březnu následoval druhý seminář v rumunském Cluj. Týmy se zde sešly nad již rozpracovanými projekty a workshopy se zaměřovaly primárně na jejich udržitelnost, financování a na to, jak komunikovat s lokálními partnery a komunitami za účelem prezentace vlastní činnosti. Více fotografií zde

Třetí seminář – Německo Seminář v německém Bad Breisig byl zaměřen na sdílení zkušeností a jednotlivé týmy organizovaly workshopy pro ty zbývající. Cílem těchto aktivit bylo ukázat jaký vývoj dané projekty prošly během trvání ProNet a jakým způsobem budou či již jsou aplikované v lokálních komunitách. Týmy se zároveň domluvily, že by rády spolupracovaly i do budoucna. Více fotografií zde.

Projekt AMIGA v rámci PRONET Stáž, práce na plný úvazek, assessment centrum, pohovor… Každý rok se velké množství čerstvých absolventů vysokých škol setkává s těmito pojmy, hledají práci a často nevědí, JAK NA TO. I přestože nabídka vzdělávacích seminářů a workshopů zaměřených na tuto cílovou skupina je poměrně velká, mládežnická skupina v rámci organizace AMIGA se pustila do nelehkého úkolu zorganizovat svůj třídenní workshop věnovaný většině důležitých aspektů hledání práce. Pozoruhodným je, že ačkoliv projekt je realizován v rámci primárně migrantské organizace AMIGA, tak je zaměřen na širokou veřejnost, tj. bude otevřen všem zájemcům bez ohledu na státní příslušnost. Součástí workshopu “Protiproudu. Jak na práci jinak” budou jak teoretické bloky (pokyny, jak správně napsat životopis, užitečné řády při hledání práce nebo stáže, apod) , tak i praktická cvičení (simulace pohovoru, psychologické testy). Kromě toho je plánována účast hostů z podnikatelského sektoru, kteří se podělí o své pracovní zkušenosti v oblasti lidských zdrojů a poradí, jak se dostat na vysněné pracovní místo. Projekt PRONET pomohl týmu AMIGA stanovit konkrétní cíle a vymyslet PR a FR strategii nutnou k realizaci workshopu. V aktuálním stádiu pracujeme na online kampani, prostřednictvím které chceme nalákat studenty k participaci na workshopu. Do budoucna bychom chtěli naše zkušenosti sdílet na evropské úrovni.

erasmus+logo_mic

„PRONET – Youth led social project development je podpořen Evropskou komisi v rámci Erasmus+ KA1 programu, číslo projektu 2014-1-CZ01-KA105-000909.